Aktüatörlü Klapeler

Çimento fabrikaları, enerji santralleri ve endüstriyel tesisler için gaz akışını kontrol edecek ya da tam sızdırmaz şekilde kesecek çok çeşitli klapeler ve damperlerin

  • Mühendislik Hesabı,
  • Projelendirilmesi,
  • İmalat ve Yerinde Montaj Uygulamaları yapılmaktadır.İLETİŞİM